HISTORIA

   W Denkowie, przy ul. Szkolnej 19, Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi pracują od 1989 r., ale Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, którą prowadzą, swymi korzeniami sięga roku 1916. Wtedy to nosiła miano Schroniska dla dzieci i mieściła się przy ulicy Słowackiego 37. Została on założona przez Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności, którego prezesem był A. Głowacki – prezes lokalnej fabryki. Na początku, w pierwszych latach funkcjonowania schroniska, cała działalność była prowadzona przez ludzi świeckich. Dopiero w listopadzie 1927 roku została ona przekazana, z inicjatywy ks. Proboszcza parafii Św. Michała Wacława Wodeckiego Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Od tego czasu Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności podjęło się finansowania sierocińca, trzy zaś siostry ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi wybrane przez władze zakonne, zajęły się nową placówką. Miały wtedy pod opieką 23 dzieci, głównie z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego, przeważnie w wieku od 3 do 15 lat. W 1937 roku w wynajętym budynku przy ulicy Słowackiego, oddalonym nieco od sierocińca została założona bursa dla dziewcząt uczęszczających do szkół. Podczas okupacji w 1940 roku władze niemieckie zlikwidowały Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności, a opieką nad dziećmi zajął się Zarząd Miasta. Z tego tytułu oddał siostrom w posiadanie drugi budynek do użytku w odległości 300 metrów od macierzystego. Znajdowały się w nim dwie sypialnie i dwa korytarze. Wykorzystano je jako mieszkania dla chłopców. Liczba dzieci wzrosła wtedy do 53. W 1943 roku Zarząd Miejski ponownie przejął nadzór nad sierocińcem, w którym było już 60 dzieci w wieku od 3 do 18 lat. W czerwcu 1945 r., po odzyskaniu wolności, chłopców przeniesiono do założonego innego Zakładu Wychowawczego, który znajdował się przy ulicy Piaski 21, również w Ostrowcu Świętokrzyskim. W czasach powojennych Dom Dziecka został zamknięty przez władze państwowe, a 1 września 1955 roku Dom Dziecka przemianowano na Zakład Wychowawczy dla dziewcząt niepełnosprawnych umysłowo w stopniu znacznym. Ze względu na dokonane zmiany z 36 wychowanek pozostało w placówce 20 dziewcząt. Pozostałe 16 dziewcząt musiało opuścić zakład.
We wrześniu 1989 roku siostry przeniosły się ze starego, spróchniałego, budynku do nowego obiektu w Denkowie przy ulicy Szkolnej 19. Siostry pracując na tej placówce prowadziły przez wiele lat Ośrodek wychowawczy dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. W roku 2008 w budynku dawnej przychodni powstała Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza dla dzieci i młodzieży, których potrzeby stale lub okresowo nie mogą być zaspokajane w domu rodzinnym. Zadaniem sióstr i współpracowników świeckich jest zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i stworzenie im odpowiednich warunków sprzyjających ich wszechstronnemu rozwojowi.

 

Strona powstała przy wsparciu portalu www.domydziecka.org
Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich